2 juni terugkomdag

De terugkom dag werd goed bezocht: er waren zeker zo’n 40 bewoners aanwezig.

De opgehaalde wensen waren door de architect ingedeeld in diverse soortvormen zoals een corridor gebouw, hoefijzer vorm gebouwen of losse blokken. Er werd verteld dat ook de gemeente nog inspraak heeft over wat wel en niet wenselijk is. Vanuit de gemeente is ook de parkeernorm op 0,6 gezet. Dat werd door meerdere personen als te laag gezien maar is tegenwoordig wel wat gemeentelijk wordt gehanteerd.

Er wordt ook geprobeerd om voor een ruimte te zorgen waar mensen kunnen samenkomen om het buurgevoel te versterken.  Daarnaast moet er natuurlijk duurzaam en groen gebouwd worden.

Er was wel wat onduidelijkheid over de leeftijdscategorie waarvoor gebouwd wordt. enerzijds werd over alleen ouderen woningen gesproken, anderzijds over mengvormen waar ook jongeren bij zouden kunnen.  Vanuit de bewonersorganisatie gaat de voorkeur uit naar het laatste: levensloopbestendige woningen waar ook starters aan deel kunnen nemen.

Ronald van Wingerden vertelde na het Apollostraat gebeuren nog iets over het Buurtverbeterplan oa over het strijkijzeren van diverse straten, plannen rond het Minervaplein en over de speeltuin.