Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

Van de informatie die op deze site wordt aangeboden mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen of bronvermelding geen gebruik worden gemaakt.