Privacy regelement

Privacy beleid BO 110-Morgen i.v.m. Algemene Verordening Gegevensbescherming (ingangsdatum 25 mei 2018)       Verkorte versie: complete versie in te zien in de Wijkwinkel, Minervaplein 96

 

  1. Adresgegevens van vrijwilligers staan in een afgesloten kast, alleen toegankelijk voor bestuursleden. Op de computer staan deze gegevens niet opgeslagen.
  2. Bij deelname aan activiteiten en werkgroepen worden naam en telefoonnummer en emailadres met toestemming van de deelnemer genoteerd. Na afloop van de activiteit of werkgroep worden deze gegevens binnen 7 dagen vernietigd.
  3. (Email-)Adresbestanden van de bezoekers van de jaarlijkse Wijkvergadering staan opgeslagen in een afgesloten kast en op een computer als email groep. De secretaris nodigt deze mensen uit en stuurt hun digitaal (bcc) de notulen en agenda. Deze computer is beveiligd met een wachtwoord waar alleen bestuursleden over beschikken.
  4. Emailbestanden voor de digitale verspreiding van de Wijkkrant door de redactie, de uitnodiging voor de Nieuwjaarsreceptie en de verzending van het Jaarverslag door de secretaris dan wel de voorzitter staan ook alleen op een beveiligde computer en worden alleen bcc verzonden.
  5. Voor reserveringen voor Plaza Arcadia wordt een factuuradres genoteerd, naam, emailadres en telefoonnummer van de contactpersoon. Deze gegevens staan genoteerd in een map ten behoeve van de medewerkers van Plaza Arcadia. Binnen 7 dagen na afloop van de activiteit worden deze gegevens overgedragen aan de boekhouding. De boekhouding bewaart deze bestanden in een afgesloten kast en in een beveiligde computer.
  6. Nieuw beleid:
  • Op intekenlijsten voor activiteiten komt de vermelding dat de genoteerde gegevens binnen 7 dagen na afloop van de activiteit vernietigd zullen worden.
  • Nieuwe vrijwilligers krijgen informatie waar en hoe hun bereikbaarheidsgegevens opgeslagen worden.
  • Er is een aandachtsfunctionaris Datalekken.