Organisatie

De Bewonersorganisatie 110-Morgen is een organisatie, die bestaat uit vrijwilligers uit de wijk 110-Morgen en omgeving.  Het bestuur is onbezoldigd. Het doel van de organisatie is belangenbehartiging van de wijkbewoners en bevorderen van bewonersparticipatie.

110-morgen oud

Wij doen dit vanuit de wijkwinkel aan Minervaplein 96. Daar kunt u terecht voor allerlei informatie over de wijk of met uw persoonlijke problemen. De medewerkers van de organisatie staan klaar om u daarbij te helpen.

Vrijwilligers, die de organisatie willen helpen zijn altijd welkom. Signalen over klachten en verbeteringen die u heeft over de wijk zijn welkom. Deze kunnen wellicht helpen om onze wijk “110-Morgen” schoon, veilig en leefbaar te houden.

Wij zien u graag in onze wijkwinkel!

Team Bewonersorganisatie 110-Morgen