Help mee Minervaplein ontwerpen

Beste Bewoner

Studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan aan de slag met het maken van een ontwerp voor het Minervaplein en gaan dat doen samen met de bewoners. In het project zijn zij zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het project en de participatie met bewoners. Er is hen gevraagd om te kijken naar een minimum en een maximumvariant dat als basis kan dienen voor de gemeente als mogelijk volgend jaar middelen kunnen worden aangevraagd. Deel van u is al bij een eerste kennismaking geweest met de studenten, maar kom zeker ook naar de bijeenkomst op   Mocht u nog anderen willen meenemen dan is dat natuurlijk prima. De studenten gaan met 3D- aan de slag, en dat is ook experimenteel. Dus het gaat heel leuk worden om op een nieuwe manier met deze jonge mensen aan het ontwerpen te gaan.