Medewerkers

Bestuursleden van de bewonersorganisatie en medewerkers Wijkwinkel.
Jan Pierweijer
Voorzitter DB
info@bo110morgen.nl
Sandra van der Lubbe
Secretaris DB
redactie@bo110morgen.nl
pasfoto Mike-van-KleefMike van Kleef
Penningmeester
info@bo110morgen.nl
Laura de Villeneuve
Algemeen Bestuurslid Evenementen
info@bo110morgen.nl
André Roest
Medewerker Buitenruimte
info@bo110morgen.nl
Chris Stahl
Coördinator medewerkers
info@bo110morgen.nl
Rudi ten Pierik
Medewerker
Ada Gelens
Administratief Medewerker
Alle vrijwilligers van bewonersorganisatie 110-Morgen, die te maken hebben met kwetsbare personen hebben een VOG. Dit geldt voor vrijwilligers in de speeltuin en de vrijwilligers in Plaza Arcadia. Uiteraard beschikken de bestuursleden ook over een VOG. In het kader hiervan is er ook een vertrouwenspersoon aangesteld t.w. Sandra van der Lubbe.