Medewerkers

De vrijwilligers van de bewonersorganisatie.
Jan Pierweijer
Voorzitter DB
info@bo110morgen.nl
Sandra van der Lubbe
Secretaris DB
info@bo110morgen.nl
pasfoto Mike-van-KleefMike van Kleef
Penningmeester
info@bo110morgen.nl
Laura de Villeneuve
Algemeen Bestuurslid Evenementen
info@bo110morgen.nl
Chris Stahl
Coördinator medewerkers
info@bo110morgen.nl
Rudi ten Pierik
Medewerker
Dwight Starke
Medewerker
Ada Gelens
Administratief Medewerker