2 juni terugkomdag

De terugkom dag werd goed bezocht: er waren zeker zo’n 40 bewoners aanwezig. De opgehaalde wensen waren door de architect ingedeeld in diverse soortvormen zoals een corridor gebouw, hoefijzer vorm gebouwen of losse blokken. Er werd verteld dat ook de gemeente nog inspraak heeft over wat wel en niet wenselijk is. Vanuit de gemeente is ook de parkeernorm op 0,6 gezet. Dat werd door meerdere personen als te laag gezien maar is tegenwoordig wel ... Lees meer →

Help mee Minervaplein ontwerpen

Beste Bewoner Studenten van de Hogeschool Rotterdam gaan aan de slag met het maken van een ontwerp voor het Minervaplein en gaan dat doen samen met de bewoners. In het project zijn zij zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het project en de participatie met bewoners. Er is hen gevraagd om te kijken naar een minimum en een maximumvariant dat als basis kan dienen voor de gemeente als mogelijk volgend jaar middelen kunnen worden aangevraagd. ... Lees meer →

Plein opgefleurd; helaas weinig hulp van bewoners

De boomspiegels zijn beplant, waarmee bewonerswensen, te weten een groener plein  zijn verwezenlijkt. Buitengewoon teleurstellend was dat naast mensen van de bewonersorganisatie en Habion slechts 1 bewoner kwam helpen! Dat is beslist geen aanmoediging om dit in de toekomst voort te zetten. Waar waren de groene plein wensers?? Mooie dingen wensen voor de wijk is geweldig, maar zonder helpende handen wordt het nooit wat. Helpt u de volgende keer wel ... Lees meer →

Pop-up milieupark

Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw huis op te ruimen. Naast de Achillesflat kunt u overbodige rommel kwijt. Lees meer →