Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

Het Algemeen Bestuur van Recreatieschap Rottemeren heeft het ontwikkelplan voor Landschapspark de Rotte vastgesteld.

De afgelopen drie jaar werkten ze samen met een groot aantal belanghebbenden aan het ontwikkelplan, zoals bewoners-, sport- en natuurorganisaties, ondernemers, de provincie, het waterschap en de drie gemeenten die deelnemer zijn van het recreatieschap. Met het ontwikkelplan worden de gefragmenteerd gelegen recreatiegebieden rondom de Rotte tot één groot landschapspark van zo’n 4.000 hectare samengesmeed. Van de ‘oorsprong’ van de Rotte ten zuiden van het Bentwoud, tot aan de ‘dam’ in de binnenstad van Rotterdam: Landschapspark De Rotte is een samenhangend landschap waar recreatiegebieden, natuurgebieden en agrarische gebieden onderdeel van uitmaken. Een park vol afwisseling met herkenbare ruimtelijke dragers voor de samenhang.

voor meer informatie zie: ontwikkelplan landschapspark de Rotte