Werkzaamheden Kleiweg-Uitweg

Op woensdag 3 juli is er een inloop informatieavond van 18.30-20.00 uur in de Oranjekerk, Rozenlaan 20 over de geplande werken aan de Kleiweg- Uitweg – Ringdijk.

In tweede helft van 2019 start de gemeente Rotterdam met werkzaamheden aan de Kleiweg (tussen de Topaasstraat en de Elisabethlaan), Uitweg en de Ringdijk (tussen de Uitweg en de Melanchtonweg). Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt vermoedelijk tot in de loop van het 3e kwartaal 2020. Op deze avond heeft de aannemer gedetailleerde faseringskaarten beschikbaar. Op deze avond zijn ook de omleidingsroutes bekend en geeft de RET inzicht in hun plannen over de inzet van vervangend vervoer.