vacature voorzitter CRO

CRO =Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam, is hét overlegplatform waar luchtvaartsector en omgeving met elkaar spreken over het gebruik van de luchthaven. Belangrijk onderwerp is daarbij de hinder en de beperking ervan. Zo heeft de CRO in 2019 besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen. Daarnaast wordt de agenda gevuld met een heel scala aan andere onderwerpen die direct of indirect met de luchthaven te maken hebben, zoals het nieuwe Luchthavenbesluit, de Luchtvaartnota 2020-2050, de Luchtruimherziening en de ultrafijnstof problematiek.

De CRO komt vier keer per jaar in een openbare vergadering plenair bijeen. Daarnaast kent de CRO werkgroepen en nemen individuele leden in hun rol als lid van de CRO deel aan diverse participatietrajecten en activiteiten buiten de CRO. Ook organiseert de CRO regelmatig informatie- en discussieavonden met omwonenden. Kijk voor meer informatie op de website van de CRO: www.cro-rotterdam.nl.

Op 1 september aanstaande loopt de tweede en daarmee laatste termijn van de huidige voorzitter af. De CRO is daarom op zoek naar een onafhankelijk voorzitter die in staat is om binnen de context van het ingewikkelde en maatschappelijk gevoelige luchtvaartdossier op ontspannen maar effectieve wijze leiding te geven aan het structureel overleg van betrokkenen bij de luchthaven Rotterdam. In de Luchtvaartnota heeft het kabinet aangekondigd de rol van de CRO’s te willen versterken. Een van de taken van de nieuwe voorzitter zal zijn om hier mede invulling aan te geven. Kandidaten voor de functie moeten kunnen rekenen op voldoende draagvlak in de CRO en passen binnen het door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgestelde profiel. Klik hier om de profielschets te downloaden. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding*) van ongeveer € 2.500 per jaar (exclusief reis- en verblijfkosten).

Denkt u dat u een geschikte kandidaat bent voor deze functie, en heeft u zin om u de komende vier jaar in te zetten voor een constructief overleg van partijen die betrokken zijn bij de luchthaven Rotterdam? Stuur dan uiterlijk 28 april 2021 een mail met uw sollicitatiebrief en curriculum vitae naar de secretaris van de CRO, dhr. E.R. Struch. Het mailadres is: er.struch@pzh.nl.