Tram 4 en 8 ingekort???

PLAN TOEKOMSTVAST TRAMNET 2030  Hele plan MRDH

De wijkraad Hillegersberg organiseert twee bewonersavonden om het toekomstplan voor het tramnet te bespreken.

De bewonersavonden (aanvang 20.00 uur) zijn op:

  • maandag 6 maart in Plaswijckpark
  • woensdag 8 maart in Oranjekerk

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wil tramlijn 4 stoppen bij station Noord en tramlijn 8 bij het Centraal Station. Andere vormgeving van de tramlijnen is niet opgenomen. De tramlijnen worden in Hillegersberg en het Kleiwegkwartier vervangen door bussen. Naar het centrum moet je dan altijd overstappen. Ook als je via het Metrostation Melanchtonweg gaat.

Belangrijke kritiek is dat er geen integraal plan voor het OV is gemaakt. In het voorstel wordt vooral aandacht besteed aan efficiënt vervoer met een bezuiniging van 4 miljoen. Te weinig aandacht is er voor jonge en oudere bewoners en werknemers, die van een directe verbinding naar het centrum en het Centraal Station afhankelijk zijn.

Als de tram uit het straatbeeld verdwijnt dan kan de straat anders worden ingericht, staat in het plan. Dat moet volgens de MRDH door de gemeente Rotterdam worden gedaan. Zekerheden over herinrichting Straatweg en Kleiweg zijn niet opgenomen. Dat is een open einde.

Kom naar de bewonersavonden! Geef uw mening ter voorbereiding van ons advies.

Als je niet kunt komen graag reactie per mail: wijkraadhillegersberg@gmail.com.

Wijkraad Hillegersberg

Vanuit de bewonersorganisatie 110-Morgen vragen wij u zeker op deze plannen te reageren: het OV gaat er anders steeds meer op achteruit!