Tentoonstelling Portretten van 110-Morgen op reis

Onze Woning bestaat 100 jaar. Ter ere van dit jubileum presenteren wij de tentoonstelling “Portretten in de wijk 110-Morgen”. Deze tentoonstelling is in januari nog te zien in de hal van het kantoor van Onze Woning en reist daarna langs de andere ontmoetingsplekken in de wijk. Vanaf maart is de tentoonstelling te zien in het Medisch Centrum aan het Minervaplein, daarna verhuist het naar Arcadia. Datum daarvoor is afhankelijk van de maatregelen rond het coronavirus.
Onze Woning is een kleine woningcorporatie met zo’n 1.350 woningen. De corporatie is actief in de wijk 110-Morgen in Rotterdam Hillegersberg. De Bouwvereniging is opgericht in 1919 en startte in 1923 met de bouw van 100 woningen aan de Pleinen, achter de Molenlaan. In de jaren ’50 werd stevig uitgebreid in de polder 110-Morgen. Er ontstond een typisch naoorlogse arbeiderswijk met stempelstructuur gebouwde lage flats, eengezinswoningen in systeembouw en veel openbaar groen. Van 2004 t/m 2011 vond grootschalige wijkvernieuwing plaats.
In de periode van 100 jaar is er veel gebeurd en veranderd. Zo wordt het onderhoud niet meer door de eigen onderhoudsdienst uitgevoerd en worden huurpenningen allang niet meer opgehaald. Huishoudens zijn veel kleiner, mensen worden ouder en wonen steeds langer zelfstandig. Maar sommige zaken veranderen niet. Onze Woning richt zich nog steeds op huishoudens die om welke reden dan ook niet zelfstandig op de vrije markt kunnen slagen. De professionele medewerkers zijn zeer betrokken bij het werk voor de huurders in de wijk. De samenwerking met lokale partners is een belangrijk uitgangspunt en draagt bij aan het persoonlijke contact met alle betrokkenen. Het levert bovendien mooie en bijzondere verhalen op. Deze verhalen van bewoners, werkers en vrijwilligers in de wijk vormden het uitgangspunt voor een jubileumboek.

Nieuwe verhalen zijn opgetekend en verzameld. De bijbehorende tentoonstelling werd op de jubileumdag, op 28 november 2019, officieel geopend in het kantoor van Onze Woning.


Het jubileumboek is geen geschiedenisboek geworden, maar een boek met mooie verhalen, uitspraken, portretten en foto’s. Het idee werd geboren tijdens de wijkdialogen op de belangrijke ontmoetingsplekken in de wijk. Koffie drinken en een praatje maken met bewoners is een laagdrempelige manier om in contact te komen met huurders. Zo zijn ook de verhalen in het jubileumboek opgetekend en bijeengebracht.