Petitie Vuilnisbelt010 tegen troep op straat in Rotterdam

AD 11 juli 2019

“Vuil” Rotterdam gaat fors bezuinigen op de buitenruimte, kopt het AD. Wethouder Bert Wijbenga klaagt over bewoners als onverbeterlijke “pubers” die hun afval laten slingeren. Daarmee is de maat vol: al jaren wijzen Rotterdammers op het probleem dat containers domweg vaak overvol zitten, met naastplaatsingen en troep als onvermijdelijk gevolg. We roepen wethouder Wijbenga op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. onderteken daartoe de petitie:

tegen troep in Rotterdam

Wethouder Bert Wijbenga wil bezuinigen op de afvalophaaldienst en klaagt dat bewoners troep op straat gooien. Rotterdammers zeggen: zorg eerst maar eens dat de containers vaak genoeg geleegd worden. Volle containers zijn de belangrijkste oorzaak van ‘naastplaatsingen’, en alle andere oplossingen vereisen dat er daadwerkelijk plek is in de containers.
De ondertekenaars van deze petitie delen de ergernis van de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga: Rotterdam is vies, bewoners zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze aanbieden van (rest-)afval, en vervuilers verdienen een boete. Maar alles staat of valt bij de containers: als de containers vol zitten, kun je erop wachten dat mensen hun zakken ernaast zetten. En welwillende bewoners die bereid zijn om zwerfafval, naastplaatsingen en ander verkeerd aangeboden huisvuil op te ruimen kunnen weinig uitvoeren als er domweg geen plek is in de containers.
Jarenlang zijn de regelmatig overvolle containers Rotterdammers een doorn in het oog. Afvalzakken naast de container worden vaak opengereten door meeuwen en trekken ongedierte aan. De permanente aanwezigheid van troep op straat heeft een negatief conditionerend effect: het is moeilijker om mensen te leren dat afval in de vuilnisbak hoort, wanneer men dagelijks overal bewijs van het tegendeel ziet.
Initiatiefnemers van deze petitie hebben al jarenlang aandacht gevraagd voor dit probleem, onder meer via talloze Buiten Beter-meldingen en berichtgeving op sociale media. Er werd beterschap beloofd door de introductie van vulgraadsensoren die theoretisch kunnen leiden tot slimmere ophaalroutes. Terwijl nog maar moet blijken of dit in de praktijk leidt tot effectievere legingen van containers, wordt al een miljoenenbezuiniging aangekondigd.
Tegelijkertijd zijn er miljoenen beschikbaar voor een plan om de pakkans voor vervuilers te vergroten. Hoewel vervuilers een boete verdienen, lijkt het erop dat de wethouder zijn prioriteiten niet op orde heeft. De berichtgeving in de media wekt bovendien geen vertrouwen dat hierin verandering zal komen. We hebben schoon genoeg van de troep – maar ook genoeg van verwijten van de verantwoordelijk wethouder dat het alleen maar aan de burgers ligt.
Wij willen ónze verantwoordelijkheid nemen door afval goed aan te bieden en onze straten schoon te houden. Wij roepen Bert Wijbenga op om zíjn verantwoordelijkheid te nemen als wethouder van Rotterdam, belast met de portefeuille voor de buitenruimte en de afvalinzameling. Het is geen raketwetenschap: zorg éérst dat de containers vaker op tijd geleegd worden – en maak deze prestaties cijfermatig inzichtelijk, zodat we nog in 2019 vorderingen kunnen zien. Praten we dan verder.