Onze Woning 100 jaar!

Donderdag 28 november werd de tentoonstelling “Portretten in de wijk 110-Morgen” feestelijk geopend door een exemplaar van het boek te overhandigen aan de 99-jarige heer Witvliet met een interview.  

Met dit boek en de tentoonstelling wordt gevierd dat de Bouwvereniging 100 jaar bestaat. Elke werkdag kan de tentoonstelling bezocht worden op Minervaplein 1 van 8.30-12.30 uur.