Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie van zaterdag 5 januari j.l. werd druk bezocht. Het was leuk om ook nieuwe gezichten te zien.

Louise van der Ham, die al 19 jaar secretaris is van de Bewonersorganisatie 110-Morgen, werd tot vrijwilliger van 2018 benoemd.