Interview Sandra van der Lubbe over aanleg A16 in Hillegersberg-Schiebroek Exclusief

Voor interview zie hiernaast:

Downloaden (PDF)

Afspraken rond realisatiefase A16 Rotterdam

In de realisatie fase van de A16 Rotterdam worden een aantal harde eisen gesteld aan de (onder)aannemers.

Een aantal hiervan zijn:

1) De aannemer van Rijkswaterstaat zal vanaf het hoofdwegennet het bouwterrein moeten betreden.
2) Er mag geen bouwverkeer door woonwijken en zeker niet over de Molenlaan-Terbregseweg.
3) Verkeer van- en naar het industrieterrein Schiebroek blijft tijdens de bouw buitenom lopen; dus niet door de woonwijk.
4) Er mag geen bouwweg in het Schiebroekse park komen en het park blijft dus intact.
5) Er worden veilige fietsverbindingen gewaarborgd bv bij de kruising AVOlaan en N209.
6) De woningen en bedrijven aan de Wildersekade moeten altijd bereikbaar zijn, ook voor grotere voertuigen.

Tijdens de bouw zal er een informatie centrum in het gebied komen. Ook komt er een telefoon nummer zijn waar men met klachten of vragen terecht kan (24/7?).
Langs het traject komen parallelle bouwwegen inclusief tijdelijke bruggen en geluid/zichtschermen om de bewoners en verkeersstromen zo min mogelijk te storen.