Hoe schoon is onze lucht: meet het zelf

Help mee om de luchtkwaliteit te verbeteren!

 

De bewonersorganisaties zijn bezig met een proefproject Luchtmeetnet HIS en u kunt daar een rol bij spelen! Binnenkort hebben wij de mogelijkheid om in Hillegersberg-Schiebroek (HiS) fijnstof in de lucht te meten en de luchtkwaliteitssituatie in onze directe omgeving te zien. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen?

 

Samen met het Molenlaankwartier, Oud-Hillegersberg en Schiebroek is een bewoners-initiatief aangevraagd en ook toegewezen. Ons voorstel is om in eerste instantie te werken met een aantal sensoren, die fijnstof PM 2,5 meten. Deze sensoren worden op representatieve plekken in de wijk geplaatst. We zijn op zoek naar bewoners, die mee willen doen. Voorlopig wordt uitgegaan van een proefproject met een looptijd van 1 jaar.

 

Doel is om een, met internet verbonden, infrastructuur voor het continu meten van de buitenluchtkwaliteit op te bouwen. Hierdoor kunnen bewoners op elk gewenst moment zelf via een website de actuele luchtkwaliteit in hun nabije omgeving zien.

 

Om te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in de wijk is het noodzakelijk om daadwerkelijk de huidige luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen. Als bewoners willen we daarom op continue wijze de buitenluchtkwaliteit gaan meten door het stapsgewijs opbouwen van een fijnmazig netwerk van meetpunten verspreid door de wijk. Buitenlucht verschilt namelijk sterk van straat tot straat. Het huidige luchtmeetnet van DCMR/RIVM heeft op dit moment geen vaste meetpunten in onze wijk. De kwaliteit van de lucht wordt nu dus bepaald aan de hand van globale inschattingen en rekenmodellen.

Bekend is dat fijnstof en dan met name PM 2.5 een redelijk goede indicator is van de mate waarin de buitenlucht verontreinigd is door wegverkeer, vliegverkeer en industrie (zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof). De meting van PM 2.5 is de afgelopen jaren steeds betrouwbaarder en goedkoper geworden, waardoor de mogelijkheid is ontstaan om als bewoners ook goede en betrouwbare fijnstofsensoren in te zetten.

Behoud van de leef kwaliteit en gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Onze wijk staat onder druk van de nieuwe verbindingsweg A16 Rotterdam en de voorgenomen uitbreiding van het vliegverkeer Rotterdam-The Hague Airport. Daarnaast heeft de wijk al te kampen met intensief autoverkeer en achtergrondvervuiling van de Rotterdamse stad en haven. Bewoners maken zich zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving (luchtkwaliteit en geluidsoverlast) en de cumulatieve gezondheidseffecten die gepaard gaan met eerdergenoemde ontwikkelingen. Deze zorgen zijn terecht, zie bijvoorbeeld de lopende campagne van het longfonds (www.longfonds.nl). Het schadelijke effect van vervuilde lucht op de menselijke gezondheid wordt in recente wetenschappelijke studies bewezen.

Laten we door beter meten het beleid in HiS slimmer maken en laten we met elkaar het publieke debat een duw in de goede richting geven. Voor de bestuurders in HiS en in de stad wordt het dan mogelijk rekening te houden met de luchtkwaliteit in de stedelijke planning en om bijvoorbeeld de verkeersstromen beter te regelen aan de hand van de resultaten. Meten is weten! Vraag daarom zelf een meetpunt aan voor in uw tuin.

Wanneer u zelf een meetpunt wilt hebben in uw tuin kan u zich aanmelden info@inhillegersberg.nl.