Gesprek met wethouder Arno Bonte

Voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie van het College werden verschillende mensen uitgenodigd voor een gesprek met diverse wethouders. Uit ons gebied werden Margreet Hovenkamp en Sandra van der Lubbe uitgenodigd voor een gesprek met wethouder Bonte (duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie).       

Wij hebben 2 onderwerpen aangedragen.

  1. De vraag of DCMR met hun mobiele ultrafijnstofmeter tijdens de drukke vlieg maanden een maand ultrafijnstof kan meten onder de aanvliegroute van Rotterdam-The Hague Airport.               antwoord: dat wilde de wethouder wel vragen maar wel gesteund door een vraag vanuit de Gebiedscommissie. Daar gaan we achteraan.
  2.  In het kader van uitbreiding van het warmtenet (energietransitie) de vraag of er een postcode check kan komen óf het warmtenet bij jou eraan komt en wanneer.                                                       antwoord: men is nu bezig met in kaart brengen waar het warmtenet allemaal komt. Daarna wordt er ook globale tijdschema  aan gekoppeld. Een postcode check is één methode om daar ruchtbaarheid aan te geven.

De nieuwjaarsreceptie erna werd goed bezocht en burgemeester Aboutaleb gaf een mooie speech met als afsluiting een gedicht op Rotterdam.

Lees hieronder het gedicht van burgemeester Aboutaleb. Jan 2019

Rotterdam.

ooit een stad op drijfzand
aan de monding van een rivier
na de dam kwamen boeren, buitenlui en handelaren
uiteindelijk zijn we allemaal immigrant.

Het dorp groeide, bloeide
boeide ketters, trendsetters
geleerden, vluchtelingen en gelukszoekers
werd een wereldhaven, werkplaats, toevluchtsoord of
hangmat
een echte stad.

Een stad met havenarbeiders en havenbaronnen
party people en shanty-koren
graffiti-kunst en kijkcijferkanonnen
opvanghuizen en ivoren torens
met winnaars, verliezers en twijfelaars.

Een stad waar niet je afkomst telt maar je talent
waar je kunt bouwen met je klauwen
een uitvinder, pionier of mantelzorger bent
waar de Opzoomer-zon schijnt en krachtvrouwen
onze jeugd in de gaten houden.

Waar de klimaatverandering tegen de kades klotst
de energietransitie hoofdbrekens kost
de economische transitie in sneltreinvaart
zijn kansen en uitdagingen lost
en van bewoners en ondernemers het uiterste vraagt.

In zo’n stad moet je bouwen aan vertrouwen
om de kracht van de stad vast te houden  de samenleving is geen boksring
waar je met vuistslagen punten kunt scoren
het is de uitgestoken hand die mensen het gevoel geeft
er bij te horen.

De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar
is niet hoe we oevers opnieuw gaan verbinden
maar om zonder ruzie, polarisatie en confrontatie
vrede, consensus en kansen te vinden
om toe te spelen naar elkaar.

De grootste uitdaging voor het nieuwe jaar
is niet hoe we op elke vierkante meter huizen kunnen bouwen
maar hoe we van onze stad
een thuis kunnen maken
voor onszelf en voor elkaar.

Namens het gemeentebestuur
wens ik u veel geluk en gezondheid
En ik hoop dat we weer kunnen rekenen
op uw kennis, talent en toewijding komend jaar.