Gefeliciteerd! Meneer Witvliet 100 jaar!!

Vandaag is onze markante wijkbewoner Wim Witvliet 100 jaar geworden. Wij wensen hem een mooie dag toe en veel gezondheid! Hieronder zijn interview uit “Portretten en Verhalen uit de Wijk 110-Morgen” het jubileumboek van Onze Woning uit 2019.

“Tot de geboorte van ons tweede kind woonden we in bij mijn schoonouders. Dat was toen zo, er waren weinig betaalbare woningen in die tijd. Als technisch hoofdambtenaar bij het Gemeentelijk Energiebedrijf konden we uiteindelijk een huis huren in de Provenierswijk, daar woonde veel overheidspersoneel. Net als Jo Legerstee en haar gezin verhuisden we in 1957 naar 110-Morgen. We woonden destijds tegenover elkaar en nu zijn we buren in de Minoshoek. Het was een startende wijk waar ik vanaf het begin grote betrokkenheid bij voelde. Al tijdens een van de eerste vergaderingen die ik bijwoonde opperde ik: ‘Is het niet zinvol om een speeltuin te bouwen met al die kinderen hier?’ Dat vond men een goed idee. Samen met anderen maakten we een plan voor de invulling en in 1964 werd de speeltuin aan de Minosstraat geopend door toenmalig burgemeester Thomassen. Ook organiseerde ik tien jaar lang de kinderspelen tijdens Koninginnedag. Met een hindernisbaan, zaklopen en koekhappen als vaste onderdelen. Naast mijn werk waren sport en het organiseren van activiteiten voor de jeugd belangrijke drijfveren in mijn leven. Zo ben ik al 75 jaar lid van atletiekvereniging PAC en stond ik aan de wieg van de eerste Rotterdam Marathon in 1981. Sport en spel vind ik heel belangrijk én het bewaren van de geschiedenis, van dingen die
niet vergeten mogen worden. Door de jaren heen heb ik veel verzameld, ook over de wijk. Mijn betrokkenheid blijft. Ik sla geen bewonersvergadering over!”

Wim Witvliet (Rotterdam, 1920)
Interview op donderdag 20 juni 2019, in het atrium van de Gerrit Spronkersflat