Géén Nieuwjaarsreceptie!

De nieuwjaarsreceptie van zaterdag 2 januari gaat niet door. De Nieuwjaars speech zal t.z.t. wel digitaal te horen en te lezen zijn.

We willen u langs deze weg  vast een vooral gezond 2021 toewensen en dat de feestdagen, ondanks de beperkingen, gezellig verlopen!