Bezwaar tegen onveilige fietsoversteek in tijdelijke situatie bij Hazelaarweg/ Ankie Verbeek-Ohrlaan

De ontwikkelingen inzake de A16 Rotterdam bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan (AVOlaan) leverden een schrikreactie op over de nu voorliggende uitvoering voor het fiets verkeer.

Het plan is namelijk is om het autoverkeer ter hoogte van de Hazelaarweg de “zandvlakte” in te sturen naar een tijdelijke rotonde. Vandaar uit kun je noordelijk afslaan richting Lansingerland en in zuidelijk richting Doenkade en A13 (zie afbeelding). Tijdelijk beslaat wel een periode van meerdere jaren!

Waar zit de schrik? Het fietspad (dunne rode lijn op tekening ) wordt langs de zuidoostelijke kant van de tijdelijke weg geplaatst. Dat eindigt bij de AVOlaan vlakbij waar de auto’s af moeten slaan (in de afbeelding). Helaas moeten ze dan de drukke AVOlaan oversteken om het fietspad aan de overkant te bereiken bij de hockeyvelden. Er komen voor de fietsers haaientanden op de weg, dus géén voorrang zoals op de vlakbij gelegen rotonde Avolaan- Jasonweg. Zeker in de spitsuren zal dit grote problemen gaan geven met onverantwoorde risico’s op het gebied van verkeersveiligheid zelfs met de opstelstrook in het midden. Opvallend genoeg zijn er wel verkeerslichten gepland op de plek waar de fietsers de bouwweg kruisen ( 2 in de afbeelding)

Om de situatie nog eens te verergeren zal de rotonde in het laatste weekend van augustus open gaan, maar de scholen starten die aansluitende maandag. Iedereen weet dat bij wegomleggingen de 1e dagen chaos heerst én dat bij het begin van een schooljaar dat ook het geval is. Deze 2 chaos situaties combineren is een onzalig plan!

Er is gepleit voor tijdelijk verkeerslichten op de plek waar de fietsers de AVOlaan moeten oversteken en waar het verkeer het veld in moet. Helaas nog zonder resultaat.

Inmiddels is via de Gebiedscommissie over deze zaak ingelicht en heeft een advies naar de wethouder gestuurd. Het officiële verkeersbesluit is al goedgekeurd en ook hier wordt bezwaar tegen aangetekend mbt de fietsoversteek bij de Hazelaarweg/AVOlaan.

Hopelijk zullen alle inspanningen resultaat hebben!

Genomen verkeersbesluit

Downloaden (PDF)

Downloaden (PDF)