Bewonersbijeenkomst over participatie RTHA dinsdag 10 mei

Bewonersorganisatie Leven in Schiebroek nodigt ook bewoners uit 110-Morgen van harte
uit om  naar de Wijkavond te komen op dinsdag 10 mei 2022.

De bijeenkomst wordt gehouden in wijkcentrum De Buurvrouw,
Larikslaan 200, 3053 LG Rotterdam en begint om 20.00 uur.
Koffie en thee staan voor u klaar!

Uit het LIS Magazine van april-mei wat achtergrond informatie:

LIS heeft er in de afgelopen jaren al vaak over geschreven:
RTHA ( in de volksmond nog gewoon Zestienhoven) moet een nieuwe vergunning krijgen. Afgelopen jàren zult u verwonderd zeggen. Jaren ja, want al in 2016 is aan dit proces begonnen. Daarom werd er in december 2016 een bewonersavond georganiseerd om uw mening over de plannen van de luchthaven te horen. Uitkomst was toen: er is draagvlak voor de luchthaven zoals hij nu is, maar verdere groei is niet wenselijk ivm met geluids- en milieuoverlast. Dit alles werd ter plekke meegegeven aan Joost Schrijnen, de man die in opdracht van RTHA de mening van de omwonenden moest peilen. In het rapport dat deze vervolgens opstelde was hier weinig van terug te vinden, integendeel, Schrijnen kwam uiteindelijk tot ieders verbijstering met een voorstel om de helikopters van de traumadienst uit te plaatsen zodat in de vrijgekomen geluidsruimte meer vliegtuigen zouden kunnen vliegen.
Participatie?
En dat was nog maar het begin. Het begin van een traject waarbij omwonenden steeds meer het gevoel kregen dat met hun inbreng niet iets gedaan werd of, erger nog, dat deze inbreng misbruikt werd. Want vorig jaar stelde RTHA een participatieproject in gang, in samenwerking met de gemeente. Bedoeling: bij het vliegveld belanghebbende partijen bij elkaar zetten, die tot een voorstel te laten komen op basis van consensus en van daaruit een voorkeurscenario opstellen voor de vergunningsaanvraag. Ook hier schreven wij over: bij die belanghebbenden zaten maar drie (3!) bewonersvertegenwoordigers namens Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en hun mening/belang werd volledig ondergesneeuwd door de andere belanghebbenden. Die zeiden openlijk groei, groei en nog eens groei voor te staan.
Reden voor de vertegenwoordiger van Rotterdam om uit het proces te stappen en zich te distantiëren van de consensus die uiteindelijk bereikt moet worden. Want met die consensus
hebben Rotterdamse bezwaarmakers tegen groei e.d. straks geen poot om op te staan, er was toch al namens hen consensus?
Stand van zaken
Op woensdag 13 april is een zogenaamd Tussenresultaat van de onderhandelingen door de deelnemers aan het traject bekendgemaakt op de website www.luchthavenbesluit.nl. Dit tussenresultaat wordt straks gepresenteerd aan de gemeenteraad en u en wij hebben dan gelegenheid hierover bij de gemeente in te spreken. Dat zal LiS ook zeker doen.
Daarom willen wij graag weten wat uw mening is over dit tussenresultaat, Maar eerst en vooral willen wij weten hoe u nu tegenover de luchthaven staat. Want er zijn maar liefst vijf volle jaren verstreken sinds u zich voor het laatst hierover uitsprak. Moet RTHA blijven zoals het nu is; wilt u nu toch groei of wilt u liever krimp en misschien zelfs sluiting?
We horen het graag zodat wij zeker weten dat het uw stem is die wij vertegenwoordigen!