Maak jij de mooiste foto van een bouwwerk in de wijk?

De Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud organiseert evenals vorig jaar een fotowedstrijd. Nu met als thema: “FOTOGENIEKE BOUWWERKEN”. Niet alleen bewoners van Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge zijn dit keer uitgenodigd om deel te nemen, maar iedereen is welkom om zijn of haar favoriete bouwwerk in beeld te brengen. Of het nu mooi of lelijk gebouw is, het plaatje dat de fotograaf ervan maakt, is doorslaggevend. En…heb je er een mooi verhaal ... Lees meer →

Wijkwinkel gesloten in de zomervakantie

Vakantie sluiting Bewonersorganisatie 110-Morgen   Wijkwinkel van 19 juli-15 augustus Opzoomer uitbetalingen in deze periode alleen per bank: stuur een email naar info@bo110morgen.nl met uw naam en ibannummer Lees meer →

Bezwaar tegen onveilige fietsoversteek in tijdelijke situatie bij Hazelaarweg/ Ankie Verbeek-Ohrlaan

De ontwikkelingen inzake de A16 Rotterdam bij de Ankie Verbeek-Ohrlaan (AVOlaan) leverden een schrikreactie op over de nu voorliggende uitvoering voor het fiets verkeer. Het plan is namelijk is om het autoverkeer ter hoogte van de Hazelaarweg de “zandvlakte” in te sturen naar een tijdelijke rotonde. Vandaar uit kun je noordelijk afslaan richting Lansingerland en in zuidelijk richting Doenkade en A13 (zie afbeelding). Tijdelijk beslaat wel een ... Lees meer →

Voorgenomen kap wilgen langs Ankie Verbeek Ohrlaan

Bericht van Groene Boog / RWS: In verband met de aanleg van het project A16 Rotterdam zijn vorig jaar bomen gekapt in het Schiebroeksepark. Voor een aantal bewoners en betrokkenen kwam deze ingreep onverwacht en riep veel vragen op. Om die reden willen we u graag tijdig informeren over het volgende. In de eindsituatie van het project rijdt het verkeer op de Ankie Verbeek-Ohrlaan óver de A16 heen ter hoogte van de toekomstige kruising. Dit betekent ... Lees meer →