Bijeenkomst RWS en bewoners Bergweg Zuid/tunnelmond

Op 14 mei kwamen bewoners/bedrijven samen met vertegenwoordigers van RWS, Lansingerland en Rotterdam. Een update werd gegeven van de stand van zaken. Hieronder worden de punten weergegeven, die voor een breder publiek van belang zijn. met name punt 3 wordt, als de exacte data van het werk bekend zijn, zo goed mogelijk bekend gemaakt. Langs het tracé komt een vrij liggende bouwweg. Hierdoor wordt bouwverkeer op het onderliggend wegennet voorkomen ... Lees meer →

KLIMAAT-VRIENDELIJK EN RECHTVAARDIG LUCHTVAARTBELEID.

Graag jullie aandacht voor onderstaande petitie gesteund door BTV-RotterdamAirport (Buren tegen vliegtuigoverlast). Er wordt nu landelijk samen gewerkt met andere bewonersorganisaties rond vliegvelden: de LBBL= Landelijke Bewonersberaad Luchtvaart. Samen met Natuur en Milieufederatie en Greenpeace is deze petitie tot stand gekomen. petitie om oneerlijke voordelen luchtvaart t.o.v. ander vervoer te stoppen Vliegen heeft ons ver gebracht. Maar we vliegen ... Lees meer →