Beëdiging Ton van Eijsden Gebiedscommissie

    

Het duurde even voordat Ton van Eijsden van Bewoners!HiS officieel kon aansluiten bij de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Onzorgvuldigheden rond het verstrekken van zijn VOG (en van meer mensen uit andere gebieden) veroorzaakte deze vertraging. Na een korte speech van voorzitter Jan Pierweijer legde hij de eed af. Gelukkig kan hij nu met enthousiasme aan de slag!