Bijeenkomst RWS en bewoners Bergweg Zuid/tunnelmond

Op 14 mei kwamen bewoners/bedrijven samen met vertegenwoordigers van RWS, Lansingerland en Rotterdam. Een update werd gegeven van de stand van zaken. Hieronder worden de punten weergegeven, die voor een breder publiek van belang zijn. met name punt 3 wordt, als de exacte data van het werk bekend zijn, zo goed mogelijk bekend gemaakt. Langs het tracé komt een vrij liggende bouwweg. Hierdoor wordt bouwverkeer op het onderliggend wegennet voorkomen ... Lees meer →

Bingo 26 mei

Bingo zaterdag 26 mei Huis van de Wijk Arcadia Apollostraat 211a, Plaza Arcadia Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20.00 uur Kosten: €3,00 en Superronde €1,00   Lees meer →

Update rond sluiting Stadswinkel Argonautenweg

Stadswinkel Argonautenweg gesloten vanaf 10 mei 2018! Bent u ouder dan 65 jaar en bewoner van Hillegersberg-Schiebroek, dan kunt u op de derde donderdag van de maand aan de Argonautenweg 23 terecht voor het aanvragen of verlengen van uw reisdocument. U belt met 14 010 voor een afspraak en geeft hierbij aan: dat u ouder dan 65 jaar bent dat u in Hillegersberg-Schiebroek woont uw naam uw postcode uw burgerservicenummer (BSN) Andere bewoners moeten ... Lees meer →

Beëdiging Ton van Eijsden Gebiedscommissie

     Het duurde even voordat Ton van Eijsden van Bewoners!HiS officieel kon aansluiten bij de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Onzorgvuldigheden rond het verstrekken van zijn VOG (en van meer mensen uit andere gebieden) veroorzaakte deze vertraging. Na een korte speech van voorzitter Jan Pierweijer legde hij de eed af. Gelukkig kan hij nu met enthousiasme aan de slag! Lees meer →